De Stuurgroep Publiek Belang publiceert een reeks good practices die accountantskantoren kunnen gebruiken om een meer kwaliteitsgerichte cultuur te bewerkstelligen.